Hallinnollinen isännöinti

Hallinnollinen isännöinti sisältää seuraavanlaisia tehtäviä:

Taloyhtiön hallintoon liittyvät asiat, kuten hallitus- ja yhtiökokoukset.

Juoksevaan hallintoon liittyvät paperi ja sopimusasiat, esim. isännöitsijätodistukset, laina-asiat, ym.

Huolehdimme yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Nämä tehtävät hoidamme hyvän isännöintitavan mukaisesti yhtiön kanssa sovituin tavoin.